Grip op wachttijd

Verbeterscan

"Van zo'n analyse word ik enthousiast! Deze geeft richting. Knap stuk werk in zo'n lastig complex veld."
– Frank Lindhout, Groene Hart Ziekenhuis

Door2doc maakt de complexiteit van de acute zorg voor een ziekenhuis inzichtelijk en behapbaar. De verbeterscan scan levert een integraal beeld op van het functioneren van de SEH en de productiviteit van bestaande oplossingen.

Lange wachttijden en verblijftijden op de SEH komen in ieder ziekenhuis voor. In sommige gevallen worden die problematisch lang, en blijkt het bijzonder lastig om daar wat aan te doen. Allerlei interventies (triage, SEH-artsen, AOA, lean, TOC, etc.) leveren (nog) niet de gewenste resultaten. De SEH blijkt enorm complex en relevante informatie is vaak nauwelijks beschikbaar of versnipperd.

Door2doc maakt de complexiteit van de acute zorg voor een ziekenhuis inzichtelijk en behapbaar. De integrale SEH scan levert een integraal beeld op van het functioneren van de SEH en de productiviteit van bestaande oplossingen. Het maakt verbeterpotentieel duidelijk en laat de stappen zien om dat vervolgens te realiseren. Uit de scan komen concrete aanbevelingen om de capaciteitsinzet te optimaliseren voor verpleegkundigen en artsen op de SEH.

Hierbij geeft door2doc onder andere inzicht in het benodigde versus beschikbare aantal FTE, de bezettingen per uur van de dag en de dramatische effecten van capaciteitstekorten. Het is bovendien mogelijk om deze inzichten online en altijd up-to-date te verkrijgen. Door2doc brengt ook de patronen en spreidingen in kaart voor patiëntenaantallen en doorlooptijden. Al deze kennis vormt een solide startpunt voor gerichte verbetering.

In de scan kijkt door2doc niet alleen naar de SEH, maar ook naar de relatie met de belangrijkste poortspecialismen, laboratorium, radiologie en verpleegafdelingen. Ik kom de zorg zelf ervaren door mee te lopen in de avonddienst en maak samen met managers en zorgverleners een process walk.

Wilt u meer weten over de integrale SEH scan van door2doc? Heeft u input nodig voor de strategie van uw ziekenhuis ten aanzien van de acute zorg?

​​Treatment point staffing

"Bereik een ideale inzet door dienstroosters voor iedere dag van de week af te stemmen op de specifieke aankomstpatronen van patiënten."

Bepaal de ideale capaciteitsinzet voor de SEH met behulp van treatment point staffing (TPS). Door2doc gebruikt de TPS-methode in trainingen, capaciteitsadviezen en het online toolpack.

De SEH kampt als geen andere afdeling met een variabel en onvoorspelbaar aanbod van patiënten. Dat maakt het lastig om de schaarse capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten: zo is het nog rustig, en zo loop je ineens achter de feiten aan. De balans tussen benodigde en beschikbare capaciteit is zeer delicaat: kleine verschillen hebben grote effecten. Waar overschotten verdwijnen, worden tekorten immers meegenomen in de tijd. Gelukkig zijn er patronen te vinden.

In deze training maakt u kennis met capaciteitsmanagement op de SEH volgens door2doc. Ik laat u zien hoe aankomsten van patiënten worden vertaald in behandelpunten per uur zodat u de benodigde capaciteit kent. U gaat daarna zelf aan de slag om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk hierop aan te laten sluiten. U zult ervan overtuigd raken dat dienstroosters voor iedere dag van de week moeten worden afgestemd op de specifieke aankomstpatronen van patiënten.

In de training gebruikt door2doc de formatie van SEH-verpleegkundigen als voorbeeld. De kennis uit de training is ook zeer geschikt voor SEH-artsen die de meest effectieve capaciteit voor alle behandelend artsen op de SEH willen bepalen, en verder voor iedereen met een speciale interesse in capaciteitsmanagement voor de acute zorg.

Bent u na de training enthousiast geworden en wilt u het dienstrooster van uw eigen SEH doorrekenen en optimaliseren? Of altijd online inzicht hebben in de capaciteit op basis van realtime data? Door2doc ondersteunt u daarbij graag.

P​rocesverbetering

"Echte verbetering volgt als zorgverleners nieuwe processen gaan maken rondom de patiënt."

De zorgverleners rondom de patiënt maken betere processen mogelijk, daartoe gefaciliteerd door managers. Door2doc biedt daarom begeleiding van zowel zorgverleners als managers bij procesinnovatie.

Wanneer het verbeterpotentieel bekend is en de eerste winst is geboekt door de juiste capaciteit beschikbaar te maken, gaat u verder op weg naar blijvende verbetering van wachttijd, tevredenheid én efficiency op de SEH. Dat betekent kritisch kijken naar de samenwerking rondom de patiënt. Het is frappant om te zien hoe anders die is als patiënten in kritieke toestand verkeren of niet. Het “traumateam-model” is volgens mij de sleutel voor de hele SEH. De visie die daaruit volgt is eigenlijk heel eenvoudig: organiseer teams rondom specifieke patiëntengroepen. Dat ook bereiken is een heel ander verhaal.

De zorgverleners rondom de patiënt maken betere processen mogelijk, daartoe gefaciliteerd door managers. Door2doc biedt daarom begeleiding van zowel zorgverleners als managers bij procesinnovatie. Dit verloopt met gerichte stappen (afkomstig uit de integrale scan) maar in een continu ontwikkelproces, passend binnen de mogelijkheden van een 24-uurs omgeving als de SEH. De online tools ondersteunen dit proces met realtime inzicht in de performance. Door2doc heeft ruime ervaring met procesinnovatie op de SEH. Ik heb veel geleerd van wat goed werkt, maar vooral ook van wat niet goed werkt.

Door2doc biedt naast procesverbetering ook andere consultancy diensten aan. Denk hierbij aan specifieke doorrekeningen en scenario-analyses, bijvoorbeeld om de winst van een AOA te bepalen voor de doorstroom en formatie op de SEH.

Software Toolpack

"Acute zorgverlening vraagt om realtime inzicht voor patiënten en professionals."

Live

Naast een goede behandeling willen patiënten twee dingen: korte wachttijden en een adequate bejegening. De sleutelrol hierin is informatievoorziening. Door2doc live geeft patiënten realtime inzicht in de verwachte wachttijden en de drukte op de SEH. Zo weten zij waar ze aan toe zijn. Door2doc ondersteunt hiermee ook zorgverleners om te communiceren met patiënten over verwachtingen, tijden en eventuele vertragingen. Door2doc gebruikt geavanceerde machine learning technieken, een heleboel data en diepgaande kennis van de SEH om dit mogelijk te maken. Door2doc wil graag dat alle ziekenhuizen deze informatie openbaar maken voor patiënten, huisartsen en ambulances. Door2doc gaat voor open.

Timeline

Door2doc timeline ondersteunt SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen bij het realtime managen van de doorstroom op de SEH. Per behandelend arts (of zone) is te zien hoe lang iedere patiënt aanwezig is en waarop deze nu wacht. Dit maakt het mogelijk om patiënten gerichte informatie te geven over de actuele bezetting van een specifieke arts en de bijbehorende verwachtingen te communiceren. Door2doc timeline toont daarnaast realtime het (eventuele) tekort aan behandelpunten, inclusief prognoses voor de komende uren (!), zodat u tijdig en op basis van objectieve informatie actie kunt nemen.

Target

In landen om ons heen geldt een keiharde eis: 95% van de patiënten mogen niet langer dan vier uur op de SEH verblijven. Het is een kwestie van tijd totdat een dergelijke eis ook in Nederland gesteld gaat worden. Door2doc target geeft u hierop vooruitlopend alvast het laatste inzicht in de verblijftijden op de SEH. Zo kunt u altijd zien of u aan de norm voldoet. U kunt prestaties zien voor verschillende perioden en verschillende selecties maken. Of bijvoorbeeld de effecten van verbeteracties volgen in de tijd.

Capacity

Schaarse capaciteit zo goed mogelijk afstemmen op het onvoorspelbare aanbod van patiënten. Door2doc capacity geeft u daartoe de mogelijkheid. Voor het eerst krijgt u een helder en integraal beeld van de totale capaciteitsinzet voor de SEH. Op één plek en altijd up-to-date. Door2doc capacity laat u online de dienstroosters optimaliseren voor SEH-verpleegkundigen, SEH-artsen en de verschillende arts-assistenten werkzaam op de SEH.

Op basis van uw input vertaalt door2doc de aankomsten van patiënten naar benodigde behandelpunten per uur, zodat u die kunt vergelijken met de beschikbare behandelpunten volgens de dienstroosters. Dit geldt zowel voor de strategische inzet van de totale formatie (FTE) als voor de tactische inzet per dag van de week en uur van de dag. Door2doc heeft steeds het laatste overzicht beschikbaar zodat u kunt inspelen op veranderende omstandigheden. In de training capaciteitsmanagement SEH laat ik zien hoe u beschikbare capaciteit zo goed mogelijk kunt afstemmen op de behoefte van patiënten.